Digitální řešení
pro úspěšný byznys

Dodáváme komplexní řešení, která fungují. Umíme přivádět nové zákazníky a nastavovat efektivní firemní procesy - vše na míru vašim potřebám. Využijte potenciál svého byznysu naplno!

Ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zájemce odesláním obsahu formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti Frogi design s.r.o. a to od úspěšného odeslání zprávy až do doby vyjádření písemného nesouhlasu s tímto zpracováním. Zájemce má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zájemce kdykoliv vymazat z naší databáze. Osobní údaje zájemců jsou dle interních pravidel plně zabezpečeny proti zneužití a uchovávány v šifrované podobě. Naše společnost osobní údaje zájemců nikdy nepředává žádné další fyzické osobě, právnické osobě, nebo společnosti. V případě vzniku smlouvy je tato po svém uzavření provozovatelem archivována, a to v elektronické šifrované formě, která je přístupna pouze odpovědným osobám.